maandag 28 november 2022

Bobble Hot Water Bottle Cover

 ****

English below

*****

Om onszelf warm te houden tijdens de koude wintermaanden slaan we massaal warmte dekens in om de verwarming een graadje lager te kunnen zetten. Maar wat dacht je van een heerlijke warme kruik. Of nog leuker een heerlijke warme kruik met een gehaakte hoes. Leuk voor jezelf, maar ook super leuk om cadeau te geven tijdens de Feestdagen. 


Wat heb je nodig om deze hoes te haken?

- 4 bollen Friends Wool van Hobbii 1x Off White (02), 1x Dune (07), 1x Misty Green (113), 1x Light Gray (117)
- Haaknaald 4 en 4,5 mm
- Een warmwaterkruik, ik kocht er een van 2 liter bij de Action

Hoe haak je de hoes?

Op Instagram postte ik al een reel met joe je de hoes kunt haken, dat filmpje vind je hier 

De hoes wordt in het rond gehaakt.

Begin met de kleur Light Gray en haaknaald 4,5 mm.

Start met 26 lossen (voor een andere afmeting start met een even aantal lossen).

Toer 1: 2 halve stokjes (hst) in de 2e losse. 1 hst in de volgende 23 lossen. 3 hst in de laatste losse. Ga verder aan de andere kant van de lossen ketting. 1 hst in de volgende 24 lossen. Sluit met een halve vaste (hv). (52)

Toer 2: 1 losse (l). 2 hst in dezelfde steek. 2 hst in de volgende steek. 1 hst in de volgende 23 steken. 2 hst in de volgende 3 steken. 1 hst in de volgende 23 steken. 2 hst in de laatste steek. Sluit met een hv. (58)

Toer 3 t/m 7: 1 l, 1 hst in elke steek. Sluit met een hv.

Wissel naar de kleur Misty Green en ga verder met haaknaald 4 mm.

Toer 8: 1 l, *1 vaste (v), 2 stokjes samen haken in de volgende steek*. Herhaal *-* tot het einde van de toer. Sluit met een hv.

Wissel na iedere toer van kleur. Zie onderstaande foto voor de kleurwissels.


Toer 9: 1 l, *2 stokjes samen haken in één steek, 1 v*. Herhaal *-* tot het einde van de toer. Sluit met een hv.

De 2 stokjes samen haak je in de vaste van de vorige toer. De vaste haak je in de 2 stokjes samen van de vorige toer.

Toer 10 t/m 36: Herhaal toer 8 en 9.

Wissel naar kleur Light Gray en ga verder met haaknaald 4,5 mm.

Toer 37 t/m 52: 1 hst in elke steek. Haak in het rond zonder de toeren te sluiten. 

Haak met de kleur Misty Green en haaknaald 4,5 mm een lossenketting die lang genoeg is om door de hoes te rijgen en een strik mee te maken. Haak vervolgens 1 v in elke losse, begin in de 2e losse.

Rijg het koord tussen toer 43 en 44 door de hoes. Stop nu de warmwaterkruik in de hoes en maak een mooie strik.

*****

We could use a hot water bottle to keep us warm during the cold winter months. Or even better a hot water bottle with a beautiful crocheted cover. Nice for yourself, but also super fun to give as a gift during the Holidays.


What do you need to make this cover?

- 4 skeins Friends Wool from Hobbii 1x Off White (02), 1x Dune (07), 1x Misty Green (113), 1x Light Gray (117)
- Crochet hook 4 en 4,5 mm
- Een hot water bottle, I used one of 2 liters 

How to crochet the cover?

On Instagram I already posted a reel with how to crochet the cover, you can find that video here

The cover is crocheted in the round. 

Start with the color Light Gray and hook 4,5 mm.

Chain 26 (for a different size start with an even number of chains).

Round 1: 2 half double crochet (hdc) in the 2nd chain. 1 hdc in the next 23 chains. 3 hdc in the last chain. Continue at the other side of the chain. 1 hdc in the next 24 chains. Close with a slip stitch (sl.st.). (52)

Round 2: Chain 1 (ch). 2 hdc in the same stitch. 2 hdc in the next stitch. 1 hdc in the next 23 stitches. 2 hdc in the next 3 stitches. 1 hdc in the next 23 stitches. 2 hdc in last stitch. Close with a sl.st. (58)

Round 3 to 7: Ch 1, 1 hdc in each stitch. Close with a sl.st.

Change to the color Misty Green and continue with hook 4 mm.

Round 8: Ch 1, *1 single crochet (sc), 2 double crochet together (2dctog) in the next stitch *. Repeat *-* until the end of the round. Close with a sl.st.

Change color after every round. See photo below for the color changes. 


Round 9: Ch 1, *2dctog in one stitch, 1 sc*. Repeat *-* until the end of the round. Close with a sl.st.

The 2dctog always worked in a sc of the previous round. The sc always worked in a 2dctog of the previous round.

Round 10 to 36: Repeat round 8 and 9.

Change to the color Light Gray and continue with hook 4,5 mm.

Round 37 to 52: 1 hdc in each stitch. Crochet in the round without closing each round.

Crochet with the color Misty Green and hook 4,5 mm a number of chains that’s long enough to weave through the cover and make a nice bow. Then crochet 1 sc in each chain, start in the 2nd chain.

Thread the cord between the rounds 43 and 44 through the cover. Put your hot water bottle in de cover en make a nice bow.  

*****

Dit patroon is ontworpen door Created by Carolien. Het is niet toegestaan het patroon te delen, verspreiden, vertalen of kopiëren. Het is wel toegestaan het gehaakte product in een kleine oplage te verkopen.

Mocht je nog vragen hebben over het patroon, laat het me dan weten. Je kunt dan een mail sturen naar createdbycarolien@gmail.com.

Ik vind het leuk om jullie gehaakte kruikhoezen te zien. Dus heb je de hoes gehaakt en vind je het leuk om deze te delen op Instagram of Facebook. Tag mij dan in jouw foto en gebruik #bobblehotwaterbottlecover. Dan kom ik een kijkje bij je nemen!

Heel veel haakplezier!

Liefs Carolien
- Created by Carolien -

*****

This pattern is designed by Created by Carolien. I do not give my permission to have my pattern shared, distributed, translated or copied. You may however sell your handmade items that use this pattern.

If you have any questions about the pattern, please let me know. You may email me directly at createdbycarolien@gmail.com

I’d love to see your progress and completed hot water bottle covers, I’m sure they will be beautiful! Please use #bobblehotwaterbottlecover on Instagram of Facebook and tag me, so I can see it.

Have fun crocheting!

Love Carolien
- Created by Carolien -

donderdag 13 oktober 2022

Full of Stripes Blanket

****

English below

*****

Daar is de blog, waar vele van jullie al een tijdje op wachten, dan eindelijk. De uitleg van de steek die ik gebruikte voor mijn strepen dekentje, de Full of Stripes deken. 

Voor mijn dekentje gebruikte ik restjes uit mijn voorraad. Maar, zoals bij mij vaak gebeurd met een restjes project, heb ik er toch nog wat bolletjes bij gekocht. Niet dat ik niet genoeg restjes heb, maar meer omdat ik de kleurencombinatie zo leuk vond worden en daar geen andere kleurtjes meer bij wilde doen.

Ik gebruikte garens van Fonty, Katia, Borgo de Pazzi en Rico Design. Mocht je de kleurencombinatie heel leuk vinden en eigenlijk ook daarmee aan de slag gaan. Dan kun je ervoor kiezen om de deken te haken met bijvoorbeeld Amore 160 van Borgo de Pazzi. De kleuren die het meeste overeenkomen met de kleuren die ik gebruikte zijn: 142 (vintage groen), 143 (vintage donkergroen), 101 (ecru), 127 (lichtbruin), 160 (ijsblauw). Maar hoe leuk is het om gewoon lekker met jouw eigen kleurcombinatie aan de slag te gaan.

*****

There's the blog, which many of you have been waiting for for a while, finally. The explanation of the stitch I used for my striped blanket, the Full of Stripes blanket. 

For my blanket I used leftovers from my stock. But, as often happens to me with a leftover project, I still bought some extra yarn. Not that I don't have enough leftovers, but more because I liked the color combination so much and didn't want to add any other colors.

I used yarns from Fonty, Katia, Borgo de Pazzi and Rico Design. If you really like the color combination and actually get started with it. Then you can choose to crochet the blanket with, for example, Amore 160 from Borgo de Pazzi. The colors that most closely match the colors I used are: 142 (vintage green), 143 (vintage dark green), 101 (ecru), 127 (light brown), 160 (ice blue). But how nice is it to just get started with your own color combination.


Hoe haak je de steek?

Start met een oneven aantal steken.

Toer 1: 2 halve stokjes samen over de 4e en 5e losse vanaf de haaknaald. 
*1 stokje in dezelfde losse als de voorgaande steek, 2 halve stokjes samen over de volgende 2 lossen.* 
Herhaal *-* tot het einde van de toer. 

Toer 2: 3 lossen, 2 halve stokjes samen over het eerste samen gehaakte halve stokje en het volgende stokje. 
*1 piekstokje ingestoken in de onderliggende toer, in de opening tussen de twee laatst gehaakte steken, 2 halve stokjes samen over het volgende samen gehaakte halve stokje en het volgende stokje.*
Herhaal *-* tot het laatste samen gehaakte halve stokje. Eindig met 2 halve stokjes samen over het laatste samen gehaakte halve stokje en de 3e keerlosse.

Toer 3: 3 lossen, 2 halve stokjes samen over het eerste samen gehaakte halve stokje en het volgende piekstokje.
*1 piekstokje ingestoken in de onderliggende toer, in de opening tussen de twee laatst gehaakte steken, 2 halve stokjes samen over het volgende samen gehaakte halve stokje en het volgende piekstokje.*
Herhaal *-* tot het laatste samen gehaakte halve stokje. Eindig met 2 halve stokjes samen over het laatste samen gehaakte halve stokje en de 3e keerlosse.

Toer 4: Herhaal toer 3.

Om te zien waar je de haaknaald moet insteken, bekijk dan dit filmpje.


How to crochet the stitch?

Start with an odd number of chain stitches.

Row 1: 2 half double crochets together over the 4th and 5th chain stitch from the hook. 
*1 double crochet in the same chain stitch as the previous stitch, 2 half double crochets together over the next 2 chain stitches.* 
Repeat *-* until the end of the row.

Row 2: Chain 3, 2 half double crochets together over the first half double crochet together and next double crochet. 
*1 spiked double crochet inserted in the previous row, in the space between the two last crochet stitches, 2 half double crochets together over the next half double crochet together and the next double crochet.*
Repeat *-* until the last half double crochet together. Finish with 2 half double crochets together over the last half double crochet together and the 3rd chain stitch.

Row 3: Chain 3, 2 half double crochets together over the first half double crochet together and the next spiked double crochet.
*1 spiked double crochet inserted in the previous row, in the space between the two last crochet stitches, 2 half double crochets together over the next half double crochet together and the next spiked double crochet.*
Repeat *-* until the last half double crochet together. Finish with 2 half double crochets together over the last half double crochet together and the 3rd chain stitch.

Row 4: Repeat row 3.

To see where to insert the hook, you can watch this video.

*****

Met deze steek kun je natuurlijk van alles haken. Wat dacht je van een warme sjaal, of een tof kussen. 

Voor mijn deken gebruikte ik haaknaald 5 mm en begon ik met 129 lossen. Daarmee werd mijn dekentje (zonder rand) circa 100 cm breed. Na iedere 3 toeren wisselde ik van kleur. Dit deed ik heel willekeurig, een beetje kijkend naar de hoeveelheid garen van alle kleuren die ik had liggen. Uiteindelijk werd mijn dekentje (zonder rand) circa 105 cm hoog.

Na een aantal keer twijfelen over een toffe rand, heb ik gekozen voor halve stokjes gehaakt in de derde lus.

Ben je benieuwd hoe je die haakt, bekijk dan dit filmpje.


With this stitch you can of course crochet anything. How about a warm scarf, or a cool pillow. 

For my blanket I used crochet hook 5 mm and started with 129 chain stitches. This made my blanket (without border) about 100 cm wide. After every 3 rows I changed colors. I did this very randomly, looking a bit at the amount of yarn of all the colors I had lying around. Eventually my blanket (without border) was about 105 cm high.

After a number of doubts about a cool border, I opted for half doubled crochets in the third loop.

If you are curious how to crochet it, watch this video.

*****

Dit patroon is ontworpen door Created by Carolien. Het is niet toegestaan het patroon te delen, verspreiden, vertalen of kopiëren. Het is wel toegestaan het gehaakte product in een kleine oplage te verkopen.

Mocht je nog vragen hebben over het patroon, laat het me dan weten. Je kunt dan een mail sturen naar createdbycarolien@gmail.com.

Ik vind het leuk om jullie gehaakte dekens te zien. Dus heb je de deken gehaakt en vind je het leuk om deze te delen op Instagram. Tag mij dan in jouw foto en gebruik #fullofstripesblanket. Dan kom ik een kijkje bij je nemen!

Heel veel haakplezier!

Liefs Carolien
- Created by Carolien -

*****

This pattern is designed by Created by Carolien. I do not give my permission to have my pattern shared, distributed, translated or copied. You may however sell your handmade items that use this pattern.

If you have any questions about the pattern, please let me know. You may email me directly at createdbycarolien@gmail.com

I’d love to see your progress and completed blankets, I’m sure they will be beautiful! Please use #fullofstripesblanket on Instagram and tag me, so I can see it.

Have fun crocheting!

Love Carolien
- Created by Carolien -

maandag 3 oktober 2022

Green Nature blanket

****

English below

*****

Een aantal maanden geleden kreeg ik een doos met prachtige  bolletjes 7 Veljestä 7 Brothers Nature van Novita uit Finland opgestuurd. 7 Veljestä Nature is een nieuwe generatie sokkengaren. Maar ook een heel fijn DK garen om mee te haken. Het is volledig plasticvrij en 100% biologisch afbreekbaar. 7 Veljestä Nature is gemaakt van 70% zachte wol en 30% Tencel™ lyocell-vezel voor duurzaamheid. 

De Green Nature deken is door het gebruik van de Elizabeth steek een heerlijk volumineus dekentje geworden.

*****

If you like me to continue sharing FREE patterns: “Buy me a coffee” https://ko-fi.com/createdbycarolien


It’s a way for me to keep designing new free patterns for you, thank you!


The instructions for this Green Nature Blanket are written in both English (US terms) and in Dutch separated by "*****", section by section.


I really hope you enjoy making this blanket!


Have fun crocheting!

*****

De uitleg voor deze Green Nature deken is zowel in het Nederlands als in het Engels geschreven, gescheiden door "*****", deel voor deel.

Ik hoop dat je veel plezier beleeft aan het maken van deze deken! 

Heel veel haakplezier!


Benodigdheden
Voor een dekentje van circa 75 x 105 cm

Novita 7 Veljestä 7 Brothers Nature
(70% wol/30% lyocell)
1 bol van 100 gram is 200 m

4 bollen groen (183)
2 bollen grijs (048)
2 bollen cream (010)

Haaknaald 5 mm

*****

Supplies 
For a blanket of approx. 75 cm x 105 cm

Novita 7 Veljestä 7 Brothers Nature
(70% wool/30% lyocell)
100 gr is 200 m

4 x green (183)
2 x grey (048)
2 x cream (010)
 
Hook 5,5 mm

*****

Gebruikte steken
L = losse
HV = halve vaste
EBST = Elizabeth steek

*****

Stitches used (US terms)
CH = chain
SL.ST. = slip-stitch
EBST = Elizabeth stitch

*****

Goed om te weten voordat je begint

- De losse aan het begin van de toer tellen niet als steek.
- Keer het werk aan het einde van een toer, tenzij anders omschreven.

*****

Good to know in advance
- This pattern is written in US terminology.
- Turn your work at the end of each row, unless otherwise described. 
- The chain stitch at the beginning of each row does not count as a stitch.

*****

Uitleg bijzondere steek
De Elizabeth steek (ebst), ook wel de mini-bean stitch genoemd, haak je als volgt: steek de naald in de steek en haal een lus op (2 lussen op de haaknaald). Sla de draad om de naald, steek de haaknaald in dezelfde steek en haal een lus op (4 lussen op de haaknaald). Sla de draad om en haal door alle 4 lussen op de naald.

Zie onderstaande link voor een video-tutorial.
https://www.instagram.com/reel/ChXQo3Xj8ik/?utm_source=ig_web_copy_link

*****

Explanation special stitch
Crochet the Elizabeth stitch (ebst), also known as mini-bean stitch, as follows: insert the hook into the stitch and pull up a loop. Yarn over and insert the hook into the same stitch again and pull up a loop (there should be 4 loops on the hook). Yarn over for the last time and pull through all four loops. 

Check the link below for a video-tutorial.

*****

Beschrijving
Start met de kleur groen en haak 106 lossen. Voor een andere afmeting start met een even aantal lossen.

Toer 1
1 ebst in de 2e l vanaf de naald.
*1 l, 1 steek overslaan, 1 ebst.*
Herhaal *-*- tot het einde van de toer.

Toer 2
1 l, 1 ebst in de eerste steek.
*1 l, 1 steek overslaan, 1 ebst.*
Herhaal *-*- tot het einde van de toer.

Toer 3 t/m 22
Herhaal toer 2.

Wissel aan het einde van toer 22 naar de kleur cream en hecht de kleur groen af.

Toer 23
1 l, 1 ebst in de eerste steek.
*1 l, 1 steek overslaan, 1 ebst.*
Herhaal *-*- tot het einde van de toer.

Maak een lange lus, plaats eventueel een steekmarkeerder in de lus. Keer het werk niet.


Hecht aan de rechterkant, in de bovenkant van de eerste ebst, de kleur grijs aan en haak 1 losse.Toer 24
1 ebst in de eerste (dezelfde) steek.
*1 l, 1 steek overslaan, 1 ebst.*
Herhaal *-*- tot het einde van de toer.

Haal na het haken van de laatste steek de lus die je hebt laten hangen door de lus die op de haaknaald staat.Haak 1 losse en keer het werk. De volgende toer haak je met de kleur ecru. Laat de kleur grijs hangen.

Toer 25

1 ebst in de eerste steek.
*1 l, 1 steek overslaan, 1 ebst.*
Herhaal *-*- tot het einde van de toer.

Maak een lange lus, plaats eventueel een steekmarkeerder in de lus. Keer het werk niet. Steek de haaknaald in de eerste steek aan de rechterkant, de bovenkant van de eerste ebst. Haal de draad (grijs) door de steek en haak 1 losse. Haak verder met de kleur grijs. Laat de kleur ecru hangen.Toer 26
1 ebst in de eerste (dezelfde) steek.
*1 l, 1 steek overslaan, 1 ebst.*
Herhaal *-*- tot het einde van de toer.

Haal na het haken van de laatste steek de lus die je hebt laten hangen door de lus die op de haaknaald staat. Haak 1 losse en keer het werk. De volgende toer haak je met de kleur ecru. Laat de kleur grijs hangen.

Toer 27 t/m 53
Herhaal toer 25 en 26. Toer 53 haak je met de kleur ecru.

Wissel aan het einde van toer 53 naar de kleur groen en hecht de kleuren ecru en grijs af.

Toer 54 t/m 77
Herhaal toer 2.

Toer 78 t/m 108
Herhaal toer 23 t/m 53.

Wissel aan het einde van toer 108 naar de kleur groen en hecht de kleuren ecru en grijs af.

Toer 109 t/m 130
Herhaal toer 2.

Hecht de draad niet af, maar haak verder met de rand. Keer het werk en haak 1 losse.

Toer 1
1 ebst in de eerste steek, 1 l, 1 steek overslaan.
*1 l, 1 steek overslaan, 1 ebst.*
Herhaal *-*- tot het einde van de bovenkant van de deken. Haak in de hoek (1 l, 1 ebst) in dezelfde steek.
(*1 l, 1 steek overslaan, 1 ebst.* langs de zijkant van de deken. Haak in de hoek (1 l, 1 ebst) in dezelfde steek.) Herhaal tot het einde van de toer. Sluit de toer met een hv en keer het werk.

Toer 2
(1 l, 1 ebst, 1 l, 1 ebst) in de eerste steek in de hoek.
(*1 l, 1 steek overslaan, 1 ebst.* langs de zijkant van de deken. Haak in de hoek (1 l, 1 ebst) in dezelfde steek.) Herhaal tot het einde van de toer. Sluit de toer met een hv en hecht de draad af.

Werk alle losse draadjes weg.

*****

Description
Start with the color green and chain 106. For a different width start with an even amount of chain stitches. 

Row 1
1 ebst in de 2e l vanaf de naald. 
*Ch 1, skip 1 stitch, 1 ebst.*
Repeat *-* until the end of the row.

Row 2
Ch 1,1 ebst in the first stitch.
*Ch 1, skip 1 stitch, 1 ebst.*
Repeat *-* until the end of the row.
 
Row 3 to 22
Repeat row 2.

Change to the color cream at the end of row 22, fasten off the color green. 

Row 23
Ch 1,1 ebst in the first stitch.
*Ch 1, skip 1 stitch, 1 ebst.*
Repeat *-* until the end of the row.

Make a long loop, place a stitch-marker in the loop. Do not turn your work. 
Attach the color grey on the right side, in the top of the first ebst, ch 1.Row 24
1 ebst in the first (same) stitch.
*Ch 1, skip 1 stitch, 1 ebst.*
Repeat *-* until the end of the row.

After crocheting the last stitch, pass the loop you left at the side through the loop that is on the hook.Ch 1 and turn your work. Crochet the next row with the color cream. Leave the color grey at the side of the blanket.

Row 25
1 ebst in the first stitch.
*Ch 1, skip 1 stitch, 1 ebst.*
Repeat *-* until the end of the row.

Make a long loop, place a stitch-marker in the loop. Do not turn your work. Insert the hook in the first stitch on the right side, the top of the first ebst. Pull the yarn (grey) through the stitch and ch 1. Continue crocheting with the color grey. Leave the color cream at the side of the blanket.
Row 26
1 ebst in the first (same) stitch.
*Ch 1, skip 1 stitch, 1 ebst.*
Repeat *-* until the end of the row.

After crocheting the last stitch, pass the loop you left at the side through the loop that is on the hook. Ch 1 and turn your work. Crochet the next row with the color cream. Leave the color grey at the side of the blanket.

Row 27 to 53
Repeat row 25 and 26. Crochet row 53 with the color cream.

Change to the color green at the end of row 53 and fasten off the colors cream and grey.

Row 54 to 77
Repeat row 2.

Row 78 to 108
Repeat row 23 to 53.

Change to the color green at the end of row 108 and fasten off the colors cream and grey.

Row 109 to 130
Repeat row 2.

Do not fasten off, but continue crocheting the border. Turn your work and ch 1.

Row 1
1 ebst in the first stitch, Ch 1, skip 1 stitch.
*Ch 1, skip 1 stitch, 1 ebst.*
Repeat *-*- until the end of the top of the blanket. In the corner (ch 1,1 ebst) in the same stitch.
(*Ch 1, skip 1 stitch, 1 ebst.* along the side of the blanket. In the corner (ch 1,1 ebst) in the same stitch.) Repeat until the end of the row. Close with a sl.st. and turn your work.

Row 2
(Ch 1,1 ebst, Ch 1,1 ebst) in the first stitch in the corner.
(*Ch 1, skip 1 stitch, 1 ebst.* along the side of the blanket. In the corner (ch 1,1 ebst) in the same stitch.) Repeat until the end of the row. Close with a sl.st. and fasten off.

Sew in any loose ends.

*****

Dit patroon is ontworpen door Created by Carolien. Het is niet toegestaan het patroon te delen, verspreiden, vertalen of kopiëren. Het is wel toegestaan het gehaakte product in een kleine oplage te verkopen.

Mocht je nog vragen hebben over het patroon, laat het me dan weten. Je kunt dan een mail sturen naar createdbycarolien@gmail.com.

Ik vind het leuk om jullie gehaakte dekens te zien. Dus heb je de deken gehaakt en vind je het leuk om deze te delen op Instagram. Tag mij dan in jouw foto en gebruik #greennatureblanket. Dan kom ik een kijkje bij je nemen!

Heel veel haakplezier!

Liefs Carolien
- Created by Carolien -

*****

This pattern is designed by Created by Carolien. I do not give my permission to have my pattern shared, distributed, translated or copied. You may however sell your handmade items that use this pattern.

If you have any questions about the pattern, please let me know. You may email me directly at createdbycarolien@gmail.com

I’d love to see your progress and completed blankets, I’m sure they will be beautiful! Please use #greennatureblanket on Instagram and tag me, so I can see it.

Have fun crocheting!

Love Carolien
- Created by Carolien -
donderdag 1 september 2022

Granny Bottom Bag

*****

English below

*****

Hoewel ik het liefste dekens en sjaal haak, vind ik het ook fijn om af en toe aan een kleiner project te werken. Deze tas is zo'n fijn tussendoor project.

*****

If you like me to continue sharing FREE patterns: “Buy me a coffee” https://ko-fi.com/createdbycarolien

It’s a way for me to keep designing new free patterns for you, thank you!

The instructions for this Granny Bottom bag are written in both English (US terms) and in Dutch separated by "*****", section by section. 

I really hope you enjoy making this blanket!

Have fun crocheting!

*****

De uitleg voor deze Granny Bottom tas is zowel in het Nederlands als in het Engels geschreven, gescheiden door "*****", deel voor deel.

Ik hoop dat je veel plezier beleeft aan het maken van deze deken! 

Heel veel haakplezier!

*****


*****

Supplies 

For a bag of approx. 37 cm wide and 40 cm tall (measured flat nog including the handle)
Katia Homemade (100 gram is 110 m)
(68% cotton/32% polyamide)
3 x color 105 (blue)
1 x color 100 (ecru)

Hook 6 mm

*****

Benodigdheden
Voor een tas van circa 37 cm breed en circa 40 cm hoog (plat gemeten zonder hengsels)

Katia Homemade (100 gram is 110 m)
(68% katoen/32% polyamide)
3 x kleur 105 (blauw)
1 x kleur 100 (ecru)
Haaknaald 6 mm

*****

Stitches used (US terms)

CH = chain
SL.ST. = slipstitch
SC = single crochet
DC = double crochet
DC2TOG = double crochet two together 

*****

Gebruikte steken
L = losse
HV = halve vaste
V = vaste
ST = stokje
2STSM = 2 stokjes samen haken

*****

Good to know in advance
The bag is worked in the round.

Gauge
After 4 rounds the granny measures 11 x 11 cm.

Description
Start with the color blue and begin with a magic ring. 

Base
Round 1
Ch 4. In the ring *3 dc, ch 2.*
Repeat *-* in total 3 times.
End with 2 dc. 
Close with sl.st in the 3rd chain from the beginning of the round.

Round 2 
Sl.st. in the ch-space. Ch 4, 2 dc in the ch-space.
*1 dc in the next 3 stitches. 2 dc, ch 2, 2 dc in the next ch-space.*
Repeat *-* in total 3 times.
1 dc in the next 3 stitches. 
End with 1 dc in the ch-space from the beginning of the round.
Close with sl.st in the 3rd chain.

Round 3 
Sl.st. in the ch-space. Ch 4, 2 dc in the ch-space.
*1 dc in the next 7 stitches. 2 dc, ch 2, 2 dc in the next ch-space.*
Repeat *-* in total 3 times.
1 dc in the next 7 stitches. 
End with 1 dc in the ch-space from the beginning of the round.
Close with sl.st in the 3rd chain.

Round 4 
Sl.st. in the ch-space. Ch 4, 2 dc in the ch-space.
*1 dc in the next 11 stitches. 2 dc, ch 2, 2 dc in the next ch-space.*
Repeat *-* in total 3 times.
1 dc in the next 11 stitches. 
End with 1 dc in the ch-space from the beginning of the round.
Close with sl.st in the 3rd chain.
 
Round 5 
Sl.st. in the ch-space. Ch 4, 2 dc in the ch-space.
*1 dc in the next 15 stitches. 2 dc, ch 2, 2 dc in the next ch-space.*
Repeat *-* in total 3 times.
1 dc in the next 15 stitches. 
End with 1 dc in the ch-space from the beginning of the round.
Close with sl.st in the 3rd chain.

Round 6 
Sl.st. in the ch-space. Ch 4, 2 dc in the ch-space.
*1 dc in the next 19 stitches. 2 dc, ch 2, 2 dc in the next ch-space.*
Repeat *-* in total 3 times.
1 dc in the next 19 stitches. 
End with 1 dc in the ch-space from the beginning of the round.
Close with sl.st in the 3rd chain.

Round 7
Sl.st. in the ch-space. Ch 4, 2 dc in the ch-space.
*1 dc in the next 23 stitches. 2 dc, ch 2, 2 dc in the next ch-space.*
Repeat *-* in total 3 times.
1 dc in the next 23 stitches. 
End with 1 dc in the ch-space from the beginning of the round.
Close with sl.st in the 3rd chain.

Round 8
Sl.st. in the ch-space. Ch 4, 2 dc in the ch-space.
*1 dc in the next 27 stitches. 2 dc, ch 2, 2 dc in the next ch-space.*
Repeat *-* in total 3 times.
1 dc in the next 27 stitches. 
End with 1 dc in the ch-space from the beginning of the round.
Close with sl.st in the 3rd chain.

Round 9
Sl.st. in the ch-space. Ch 4, 2 dc in the ch-space.
*1 dc in the next 31 stitches. 2 dc, ch 2, 2 dc in the next ch-space.*
Repeat *-* in total 3 times.
1 dc in the next 31 stitches. 
End with 1 dc in the ch-space from the beginning of the round.
Close with sl.st in the 3rd chain.

Round 10
Sl.st. in the ch-space. Ch 4, 2 dc in the ch-space.
*1 dc in the next 35 stitches. 2 dc, ch 2, 2 dc in the next ch-space.*
Repeat *-* in total 3 times.
1 dc in the next 35 stitches. 
End with 1 dc in the ch-space from the beginning of the round.
Close with sl.st in the 3rd chain.

Begin the sides
Round 11
Sl.st. in the ch-space. Ch 4, 2 dc in the ch-space.
*1 dc in the next 18 stitches. Sla 3 stitches over. 1 dc in the next 18 stitches. 2 st, 2 l, st in the next ch-space.*
Repeat *-* in total 3 times.
1 dc in the next 18 stitches. Skip 3 stitche. 1 dc in the next 18 stitches.
End with 1 dc in the ch-space from the beginning of the round.
Close with sl.st in the 3rd chain.

Round 12
Sl.st. in the ch-space. Ch 4, 1 dc in the ch-space.
*Ch 1, 1 dc in the next stitch. (Ch 1, skip 1 stitch, 1 dc) 8 x. Skip 1 stitch, 1 dc in the next stitch. Skip 2 stitches, 1 dc in the next stitch. Skip 1 stitch, 1 dc in the next stitch. (Ch 1, skip 1 stitch, 1 dc) 8 x. Ch 1, 1 dc, ch 2, 1 dc in the next ch-space.*
Repeat *-* in total 3 times.
Ch 1, 1 dc in the next stitch. (Ch 1, skip 1 stitch, 1 dc) 8 x. Skip 1 stitch, 1 dc in the next stitch. Skip 2 stitches, 1 dc in the next stitch. Skip 1 stitch, 1 dc in the next stitch. (Ch 1, skip 1 stitch, 1 dc) 8 x. Ch 1.
Close with sl.st in the 3rd chain.

Round 13
Sl.st. in the ch-space. Ch 4, 2 dc in the ch-space.
*1 dc in the next 17 stitches. Dc2tog over the next 2 stitches. Skip 2 stitches. Dc2tog over the next 2 stitches. 1 dc in the next 17 stitches. 2 dc, ch 2, 2 dc in the next ch-space.*
Repeat *-* in total 3 times.
1 dc in the next 17 stitches. Dc2tog over the next 2 stitches. Skip 2 stitches. Dc2tog over the next 2 stitches. 1 dc in the next 17 stitches.
End with 1 dc in the ch-space from the beginning of the round.
Close with sl.st in the 3rd chain.

Round 14 to 25
Repeat round 12 and 13 6 more times. Change at the end of the round 17 to the color ecru. And change at the end of round 22 to the color blue.

Now add the handles
Crochet the handles in the round, without closing with sl.st.
Round 26
Sl.st. in the ch-space. Ch 1, 1 sc in the ch-space.
1 sc in the next 40 stitches. 1 sc in the next ch-space. Ch 60, skip 40 stitches, 1 sc in the next ch-space. 
1 sc in the next 40 stitches. 1 sc in the next ch-space. Ch 60, skip 40 stitches.

Round 27 to 29
1 sc in each stitch.

Fasten off and weave in the ends.

This pattern is designed by Created by Carolien. I do not give my permission to have my pattern shared, distributed, translated or copied. You may however sell your handmade items that use this pattern.

If you have any questions about the pattern, please let me know. You may email me directly at createdbycarolien@gmail.com

Have fun crocheting!

Love Carolien
- Created by Carolien -

*****


*****

Goed om te weten voordat je begint
De tas wordt in het rond gehaakt.

Stekenverhouding
Na 4 toeren is de granny square circa 11 x 11 cm. 

Beschrijving
Start met de kleur blauw en maak een magische ring of haak 6 l en sluit deze met een hv tot een ring. 

Bodem
Toer 1
4 l. In de ring *3 st, 3 l.*
Herhaal *-* in totaal 3 keer.
Eindig met 2 st. 
Sluit met hv in de 3e l van het begin van de toer.

Toer 2 
Hv in de lossenboog (l-bg). 4 l, 2 st in de l-bg.
*1 st in de volgende 3 steken. 2 st, 2 l, 2 st in de volgende l-bg.*
Herhaal *-* in totaal 3 keer.
1 st in de volgende 3 steken. 
Eindig met 1 st in de l-bg van het begin van de toer.
Sluit met hv in de 3e l.

Toer 3 
Hv in de l-bg. 4 l, 2 st in de l-bg.
*1 st in de volgende 7 steken. 2 st, 2 l, 2 st in de volgende l-bg.*
Herhaal *-* in totaal 3 keer.
1 st in de volgende 7 steken. 
Eindig met 1 st in de l-bg van het begin van de toer.
Sluit met hv in de 3e l.

Toer 4 
Hv in de l-bg. 4 l, 2 st in de l-bg.
*1 st in de volgende 11 steken. 2 st, 2 l, 2 st in de volgende l-bg.*
Herhaal *-* in totaal 3 keer.
1 st in de volgende 11 steken. 
Eindig met 1 st in de l-bg van het begin van de toer.
Sluit met hv in de 3e l.
 
Toer 5 
Hv in de l-bg. 4 l, 2 st in de l-bg.
*1 st in de volgende 15 steken. 2 st, 2 l, 2 st in de volgende l-bg.*
Herhaal *-* in totaal 3 keer.
1 st in de volgende 15 steken. 
Eindig met 1 st in de l-bg van het begin van de toer.
Sluit met hv in de 3e l.

Toer 6 
Hv in de l-bg. 4 l, 2 st in de l-bg.
*1 st in de volgende 19 steken. 2 st, 2 l, 2 st in de volgende l-bg.*
Herhaal *-* in totaal 3 keer.
1 st in de volgende 19 steken. 
Eindig met 1 st in de l-bg van het begin van de toer.
Sluit met hv in de 3e l.

Toer 7
Hv in de l-bg. 4 l, 2 st in de l-bg.
*1 st in de volgende 23 steken. 2 st, 2 l, 2 st in de volgende l-bg.*
Herhaal *-* in totaal 3 keer.
1 st in de volgende 23 steken. 
Eindig met 1 st in de l-bg van het begin van de toer.
Sluit met hv in de 3e l.

Toer 8
Hv in de l-bg. 4 l, 2 st in de l-bg.
*1 st in de volgende 27 steken. 2 st, 2 l, 2 st in de volgende l-bg.*
Herhaal *-* in totaal 3 keer.
1 st in de volgende 27 steken. 
Eindig met 1 st in de l-bg van het begin van de toer.
Sluit met hv in de 3e l.

Toer 9
Hv in de l-bg. 4 l, 2 st in de l-bg.
*1 st in de volgende 31 steken. 2 st, 2 l, 2 st in de volgende l-bg.*
Herhaal *-* in totaal 3 keer.
1 st in de volgende 31 steken. 
Eindig met 1 st in de l-bg van het begin van de toer.
Sluit met hv in de 3e l.

Toer 10
Hv in de l-bg. 4 l, 2 st in de l-bg.
*1 st in de volgende 35 steken. 2 st, 2 l, 2 st in de volgende l-bg.*
Herhaal *-* in totaal 3 keer.
1 st in de volgende 35 steken. 
Eindig met 1 st in de l-bg van het begin van de toer.
Sluit met hv in de 3e l.

Nu worden de zijkanten gehaakt
Toer 11
Hv in de l-bg. 4 l, 2 st in de l-bg.
*1 st in de volgende 18 steken. Sla 3 steken over. 1 st in de volgende 18 steken. 2 st, 2 l, st in de volgende l-bg.*
Herhaal *-* in totaal 3 keer.
1 st in de volgende 18 steken. Sla 3 steken over. 1 st in de volgende 18 steken.
Eindig met 1 st in de l-bg van het begin van de toer.
Sluit met hv in de 3e l.

Toer 12
Hv in de l-bg. 4 l, 1 st in de l-bg.
*1 l, 1 st in de volgende steek. (1 l, 1 steek overslaan, 1 st) 8 x. 1 steek overslaan, 1 st in de volgende steek. 2 steken overslaan, 1 st in de volgende steek. 1 steek overslaan, 1 st in de volgende steek. (1 l, 1 steek overslaan, 1 st) 8 x. 1 l, 1 st, 2 l, 1 st in de volgende l-bg.*
Herhaal *-* in totaal 3 keer.
1 l, 1 st in de volgende steek. (1 l, 1 steek overslaan, 1 st) 8 x. 1 steek overslaan, 1 st in de volgende steek. 2 steken overslaan, 1 st in de volgende steek. 1 steek overslaan, 1 st in de volgende steek. (1 l, 1 steek overslaan, 1 st) 8 x. 1 l.
Sluit met hv in de 3e l.

Toer 13
Hv in de l-bg. 4 l, 2 st in de l-bg.
*1 st in de volgende 17 steken. 2stsm over de volgende 2 steken. Sla 2 steken over. 2stsm over de volgende 2 steken. 1 st in de volgende 17 steken. 2 st, 2 l, 2 st in de volgende l-bg.*
Herhaal *-* in totaal 3 keer.
1 st in de volgende 17 steken. 2stsm over de volgende 2 steken. Sla 2 steken over. 2stsm over de volgende 2 steken. 1 st in de volgende 17 steken.
Eindig met 1 st in de l-bg van het begin van de toer.
Sluit met hv in de 3e l.

Toer 14 t/m 25
Herhaal toer 12 en 13 nog 6 keer. Wissel aan het einde van toer 17 naar de kleur ecru. En wissel aan het einde van toer 22 weer terug naar de kleur blauw.

Nu worden de hengsels gehaakt
De hengsels worden in het rond gehaakt, zonder de toeren te sluiten.
Toer 26
Hv in de l-bg. 1l, 1 v in de l-bg.
1 v in de volgende 40 steken. 1 v in de volgende l-bg. 60 l, sla 40 steken over, 1 v in de volgende l-bg. 
1 v in de volgende 40 steken. 1 v in de volgende l-bg. 60 l, sla 40 steken over.

Toer 27 t/m 29
1 v in elke steek.
Hecht de draad af en werk de losse draadjes weg.

Dit patroon is ontworpen door Created by Carolien. Het is niet toegestaan het patroon te delen, verspreiden, vertalen of kopiëren. Het is wel toegestaan het gehaakte product in een kleine oplage te verkopen.

Mocht je nog vragen hebben over het patroon, laat het me dan weten. Je kunt dan een mail sturen naar createdbycarolien@gmail.com.

Heel veel haakplezier!

Liefs Carolien
- Created by Carolien -

*****